top of page
20170824_101016.jpg

Lokesh singh 

director 

5f8482a45210433dd2c8a818789e3f42675c6ff1 (1).jpg

Shakti singh 

supervisor

WhatsApp Image 2024-04-09 at 9.56.09 PM.jpeg

kartik rakshak 

civil engineer 

WhatsApp Image 2022-04-09 at 11.28.42 PM.jpeg

deepak singh 

director

IMG_20200123_001829_138.jpg

jai prakash ji 

senior Head 

20201213_115214.jpg

Mahesh Sompura 

civil engineer 

jaswant.jpg

Jaswant singh shekhawat 

civil engineer 

bottom of page